Μαθητής απάντησε σωστά σε όλες τις ερωτήσεις αλλά μηδενίστηκε

Γιατί άραγε;