Για πολύ Γέλιο. Συναντιούνται 2 φίλοι από τα παλιά στον δρόμο

Καλό!